ویدیو ها

کلیپ / Vedio

مونتاژ خودکار برد های فلومتر و …

در بخش تولید شرکت دانش بنیان پنگان الکترونیک جوش کاری  فلنچ فلومتر به صورت خودکار انجام می شود

پخش مصاحبه و فعایت های شرکت دانش بنیان پنگان الکترونیک از شبکه استان کرمان

پخش مصاحبه و فعالیت  های شرکت دانش بنیان پنگان الکترونیک از شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران