بازدید دکتر رحمانی وزیر صنعت، از شرکت دانش بنیان پنگان الکترونیک

بازدید دکتر رحمانی وزیر صمت از شرکت دانش بنیان پنگان الکترونیک

بازدید دکتر رحمانی وزیر صمت و استاندار کرمان در مورخ 24 خرداد ماه سال 1398 دکتر رحمانی وزیر صمت معاونان و دکتر فدائی استاندار کرمان  از شرکت دانش بنیان پنگان بازدید به عمل آوردند  و در خصوص حمایت از توسعه تولیدات این واحد قول مساعدت دادند. دکترفدائی استاندار استان کرمان ضمن  این بازدید و خداقوت…

نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران

نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران

درباره نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران به عنوان بزرگترين رخداد صنعتي و تجاري ايران در اين حوزه كه سالانه با حضور جمع كثيري از شركت هاي توانمند داخلي و خارجي در زمينه صنعت آب و فاضلاب برپا مي…