درباره رامین رزم دیده

عضو هیت مدیره و مدیر تولیدی استان فارس

رامین رزم دیده

بیوگرافی رامین رزم دیده  

زادروز:

محل تولد:

سال شروع فعالیت صنعتی :

 نقش های برجسته 

• دکترای الکترونیک

• مدرس دانشگاه

• چاپ بیش از ده مقاله علمی در معتبرترین مجلات بین المللی

• نفر برتر جشنواره نوآوری های شرکت های توزیع نیروی برق

• مدیر تحقیق و توسعه شرکت انیکو

• کارشناس تحقیق و توسعه شرکت پنگان الکترونیک

• مدیر عامل شرکت چیستا الکترونیک

• ارزیاب فنی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

• مدرس دوره های تخصصی رشته الکترونیک

• متخصص در طراحی مدارات مجتمع