پروژه کرمان موتور

تولید نصب و راه اندازی سطح سنج اولتراسونیک برای شرکت کرمان موتور

تولید نصب و راه اندازی سطح سنج اولتراسونیک

محل اجرا : شرکت کرمان موتور

تاریخ شروع: 1399/4

تاریخ اتمام : 1399/5

وضعیت پروژه : به اتمام رسیده است

طراحی 100%
تولید 100%
نصب و راه اندازی 100%
پیشرفت کلی 100%