سطح سنج اولتراسونیک

پروژه شرکت کانی مس سرچشمه

تولید نصب و راه اندازی سطح سنج های الکترومکانیکی

 محل اجراء : برای تیکنر های آب برگشتی مجتمع مس سرچشمه با همکاری شرکت کانی مس سرچشمه

تاریخ شروع  پروژه :99/2

تاریخ اتمام پروژه :99/5

وضعیت پروژه:  به اتمام رسیده است 

طراحی
تولید
نصب و راه اندازی
پیشرفت کلی