پروژه پیشگامان توسع کالا

طراحی نصب وراه اندازی سطح سنج آلتراسونیک برای شرکت پیشگامان توسعه کالا

طراحی نصب و راه اندازی 11 عدد  سطح سنج آلتراسونیک برای مخازن روغن

محل اجراء : شرکت پیشگامان توسعه کالا استان قزوین

شروع پروژه : 1399/7/1

اتمام پروژه : –

وضعیت پروژه : نیمی از پروژه انجام شده است 

طراحی
تولید
نصب و راه اندازی
پیشرفت کلی