شرکت پاکسان تهران

تولید نصب و راه اندازی فلومتر کانال باز نوع ویر برای شرکت پاکسان تهران

تولید نصب و راه اندازی فلومتر کانال باز نوع ویر

محل اجراء :  شرکت پاکسان تهران

تاریخ شروع : 1399/4

تاریخ اتمام : 1399/5

وضعیت پروژه : به اتمام رسیده است 

طراحی
تولید
نصب و راه اندازی
پیشرفت کلی