پروژه تولید 6 عدد فلومتر برای مس سرچشمه

پروژه شرکت مس سرچشمه

تولید 6 عدد فلومتر 6 اینچ با قابلیت بار فشاری 40

محل اجراء:  شرکت مس سرچشمه

شروع : 1399/6

اتمام پروژه 1399/7

وضعیت پروژه : پروژه به اتمام رسیده است 

طراحی
تولید
پیشرفت کلی