توسعه آهن و فولاد گلگهر

پروژه شرکت توسعه آهن و فولاد گلگهر

تولید نصب و راه اندازی فلومتر سفارشی شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

 طی بازدید تیم فنی شرکت پنگان الکترونیک  از شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر جهت تولید و نصب فلومتر تشخیص بر این  داده شده که فلومتری تولید شود که مناسب لوله 24 باشد و فلوی محدوده (لاینیگ)8 اینچ را اندازه گیری کند. که  این فلومتر سفارشی صرفا در شرکت پنگان الکترونیک  برای اولین بار تولید  گردیده است و در هیچ شرکت دیگری تولید نمی گردد 

محل اجراء: شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر 

شروع پروژه: 1399/07

اتمام پروژه : 

وضعیت پروژه: نیمی از پروژه انجام شده است 

طراحی
تولید
پیشرفت کلی