شرکت آب و فاضلاب راور

تولید نصب و راه اندازی فلومتر های سپریت و کامپکت برای شرکت آب و فاضلاب راور

تولید نصب و راه اندازی فلومتر های سپریت و کامپکت

محل اجراء:  شرکت آب و فاضلاب راور

تاریخ شروع : 1399/2

تاریخ اتمام : 1399/5

وضعیت پروژه : به اتمام رسیده است

طراحی
تولید
نصب و راه اندازی
پیشرفت کلی