آزاد راه تهران شمال

تولید و راه اندازی سنسورهای آزاد راه تهران - شمال

تولید و راه اندازی سنسورهای بادسنج و تشخیص دید مادون قرمز و سنسور گاز

محل اجراء  آزاد راه تهران – شمال

تاریخ شروع پروژه : 98/5

تاریخ اتمام پروژه : 99/5

وضعیت پروژه : به اتمام رسیده است 

طراحی
تولید
نصب و راه اندازی
پیشرفت کلی