فلومتر الکترومغناطیسی

تولید نصب راه اندازی سایزهای مختلف فلومتر برای کارخانه خوشگوار تبریز

تولید نصب و راه اندازی سایز های مختلف فلومترالکترومغناطیسی

محل اجراء : کارخانه خوشگوار تبریز

تاریخ شروع : 99/3

تاریخ اتمام  : 99/4

وضعیت پروژه : به  اتمام رسیده است 

طراحی
تولید
نصب و راه اندازی
پیشرفت کلی