پروژه شرکت پیشگامان توسعه کالا

طراحی نصب وراه اندازی سطح سنج آلتراسونیک برای شرکت پیشگامان توسعه کالا طراحی نصب و راه اندازی 11 عدد  سطح سنج آلتراسونیک برای مخازن روغن محل اجراء : شرکت پیشگامان توسعه کالا استان قزوین شروع پروژه : 1399/7/1 اتمام پروژه : – وضعیت پروژه : نیمی از پروژه انجام شده است  طراحی تولید نصب و…

پروژه شرکت کرمان موتور

تولید نصب و راه اندازی سطح سنج اولتراسونیک برای شرکت کرمان موتور تولید نصب و راه اندازی سطح سنج اولتراسونیک محل اجرا : شرکت کرمان موتور تاریخ شروع: 1399/4 تاریخ اتمام : 1399/5 وضعیت پروژه : به اتمام رسیده است  طراحیتولید نصب و راه اندازی پیشرفت کلی

پروژه شرکت آب وفاضلاب راور

تولید نصب و راه اندازی فلومتر های سپریت و کامپکت برای شرکت آب و فاضلاب راور تولید نصب و راه اندازی فلومتر های سپریت و کامپکت محل اجراء:  شرکت آب و فاضلاب راور تاریخ شروع : 1399/2 تاریخ اتمام : 1399/5 وضعیت پروژه : به اتمام رسیده است طراحی تولید نصب و راه اندازی پیشرفت…

پروژه شرکت پاکسان تهران

تولید نصب و راه اندازی فلومتر کانال باز نوع ویر برای شرکت پاکسان تهران تولید نصب و راه اندازی فلومتر کانال باز نوع ویر محل اجراء :  شرکت پاکسان تهران تاریخ شروع : 1399/4 تاریخ اتمام : 1399/5 وضعیت پروژه : به اتمام رسیده است  طراحی تولیدنصب و راه اندازیپیشرفت کلی

پروژه کارخانه خوشگوار تبریز

تولید نصب راه اندازی سایزهای مختلف فلومتر برای کارخانه خوشگوار تبریز تولید نصب و راه اندازی سایز های مختلف فلومترالکترومغناطیسی محل اجراء : کارخانه خوشگوار تبریز تاریخ شروع : 99/3 تاریخ اتمام  : 99/4 وضعیت پروژه : به  اتمام رسیده است  طراحیتولید نصب و راه اندازی پیشرفت کلی

پروژه شرکت معدنی املاح ایران

تولید و نصب فلومتر مخصوص اسلاری برای شرکت املاح معدنی ایران راه اندازی خط انقال پسماند شرکت معدنی املاح ایران به طول 6 کیلومتر با تجهیزات کاملا ایرانی محل اجراء : شرکت معدنی املاح ایران تاریخ شروع پروژه : 98/8 تاریخ  اتمام : 98/9 وضعیت پروژه : به اتمام رسیده است  طراحیتولیدنصب و راه اندازی…

پروژه آزاد راه تهران – شمال

تولید و راه اندازی سنسورهای آزاد راه تهران – شمال تولید و راه اندازی سنسورهای بادسنج و تشخیص دید مادون قرمز و سنسور گاز محل اجراء  آزاد راه تهران – شمال تاریخ شروع پروژه : 98/5 تاریخ اتمام پروژه : 99/5 وضعیت پروژه : به اتمام رسیده است  طراحیتولیدنصب و راه اندازیپیشرفت کلی

پروژه شرکت آب و فاضلاب تهران

پروژه تولید نصب راه اندازی دو عدد فلومتر کانال باز برای شرکت آبفا تهران تولید و نصب راه اندازی  دو عدد فلومتر کانال باز برای تسویه خانه  شرکت آب و فاضلاب تهران تاریخ شروع  پروژه :98/10 تاریخ اتمام پروژه : وضعیت پروژه:  نیمی از پروژه اجرا شده است ( یک عدد فلومتر نصب گردیده) طراحیتولیدنصب…

پروژه شرکت کانی مس سرچشمه

پروژه شرکت کانی مس سرچشمه تولید نصب و راه اندازی سطح سنج های الکترومکانیکی  محل اجراء : برای تیکنر های آب برگشتی مجتمع مس سرچشمه با همکاری شرکت کانی مس سرچشمه تاریخ شروع  پروژه :99/2 تاریخ اتمام پروژه :99/5 وضعیت پروژه:  به اتمام رسیده است  طراحیتولیدنصب و راه اندازی پیشرفت کلی