پروژه شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

پروژه شرکت توسعه آهن و فولاد گلگهر تولید نصب و راه اندازی فلومتر سفارشی شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر  طی بازدید تیم فنی شرکت پنگان الکترونیک  از شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر جهت تولید و نصب فلومتر تشخیص بر این  داده شده که فلومتری تولید شود که مناسب لوله 24 باشد…

پروژه شرکت پیشگامان توسعه کالا

طراحی نصب وراه اندازی سطح سنج آلتراسونیک برای شرکت پیشگامان توسعه کالا طراحی نصب و راه اندازی 11 عدد  سطح سنج آلتراسونیک برای مخازن روغن محل اجراء : شرکت پیشگامان توسعه کالا استان قزوین شروع پروژه : 1399/7/1 اتمام پروژه : – وضعیت پروژه : نیمی از پروژه انجام شده است  طراحی تولید نصب و…

پروژه شرکت کرمان موتور

تولید نصب و راه اندازی سطح سنج اولتراسونیک برای شرکت کرمان موتور تولید نصب و راه اندازی سطح سنج اولتراسونیک محل اجرا : شرکت کرمان موتور تاریخ شروع: 1399/4 تاریخ اتمام : 1399/5 وضعیت پروژه : به اتمام رسیده است  طراحیتولید نصب و راه اندازی پیشرفت کلی

پروژه شرکت آب وفاضلاب راور

تولید نصب و راه اندازی فلومتر های سپریت و کامپکت برای شرکت آب و فاضلاب راور تولید نصب و راه اندازی فلومتر های سپریت و کامپکت محل اجراء:  شرکت آب و فاضلاب راور تاریخ شروع : 1399/2 تاریخ اتمام : 1399/5 وضعیت پروژه : به اتمام رسیده است طراحی تولید نصب و راه اندازی پیشرفت…

پروژه شرکت پاکسان تهران

تولید نصب و راه اندازی فلومتر کانال باز نوع ویر برای شرکت پاکسان تهران تولید نصب و راه اندازی فلومتر کانال باز نوع ویر محل اجراء :  شرکت پاکسان تهران تاریخ شروع : 1399/4 تاریخ اتمام : 1399/5 وضعیت پروژه : به اتمام رسیده است  طراحی تولیدنصب و راه اندازیپیشرفت کلی

پروژه کارخانه خوشگوار تبریز

تولید نصب راه اندازی سایزهای مختلف فلومتر برای کارخانه خوشگوار تبریز تولید نصب و راه اندازی سایز های مختلف فلومترالکترومغناطیسی محل اجراء : کارخانه خوشگوار تبریز تاریخ شروع : 99/3 تاریخ اتمام  : 99/4 وضعیت پروژه : به  اتمام رسیده است  طراحیتولید نصب و راه اندازی پیشرفت کلی

پروژه شرکت معدنی املاح ایران

تولید و نصب فلومتر مخصوص اسلاری برای شرکت املاح معدنی ایران راه اندازی خط انقال پسماند شرکت معدنی املاح ایران به طول 6 کیلومتر با تجهیزات کاملا ایرانی محل اجراء : شرکت معدنی املاح ایران تاریخ شروع پروژه : 98/8 تاریخ  اتمام : 98/9 وضعیت پروژه : به اتمام رسیده است  طراحیتولیدنصب و راه اندازی…

پروژه آزاد راه تهران – شمال

تولید و راه اندازی سنسورهای آزاد راه تهران – شمال تولید و راه اندازی سنسورهای بادسنج و تشخیص دید مادون قرمز و سنسور گاز محل اجراء  آزاد راه تهران – شمال تاریخ شروع پروژه : 98/5 تاریخ اتمام پروژه : 99/5 وضعیت پروژه : به اتمام رسیده است  طراحیتولیدنصب و راه اندازیپیشرفت کلی

پروژه شرکت آب و فاضلاب تهران

پروژه تولید نصب راه اندازی دو عدد فلومتر کانال باز برای شرکت آبفا تهران تولید و نصب راه اندازی  دو عدد فلومتر کانال باز برای تسویه خانه  شرکت آب و فاضلاب تهران تاریخ شروع  پروژه :98/10 تاریخ اتمام پروژه : وضعیت پروژه:  نیمی از پروژه اجرا شده است ( یک عدد فلومتر نصب گردیده) طراحیتولیدنصب…