پروژه آزاد راه تهران – شمال

تولید و راه اندازی سنسورهای آزاد راه تهران – شمال تولید و راه اندازی سنسورهای بادسنج و تشخیص دید مادون قرمز و سنسور گاز محل اجراء  آزاد راه تهران – شمال تاریخ شروع پروژه : 98/5 تاریخ اتمام پروژه : 99/5 وضعیت پروژه : به اتمام رسیده است  طراحیتولیدنصب و راه اندازیپیشرفت کلی