پروژه شرکت پیشگامان توسعه کالا

طراحی نصب وراه اندازی سطح سنج آلتراسونیک برای شرکت پیشگامان توسعه کالا طراحی نصب و راه اندازی 11 عدد  سطح سنج آلتراسونیک برای مخازن روغن محل اجراء : شرکت پیشگامان توسعه کالا استان قزوین شروع پروژه : 1399/7/1 اتمام پروژه : – وضعیت پروژه : نیمی از پروژه انجام شده است  طراحی تولید نصب و…

پروژه شرکت کرمان موتور

تولید نصب و راه اندازی سطح سنج اولتراسونیک برای شرکت کرمان موتور تولید نصب و راه اندازی سطح سنج اولتراسونیک محل اجرا : شرکت کرمان موتور تاریخ شروع: 1399/4 تاریخ اتمام : 1399/5 وضعیت پروژه : به اتمام رسیده است  طراحیتولید نصب و راه اندازی پیشرفت کلی