پروژه شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

پروژه شرکت توسعه آهن و فولاد گلگهر تولید نصب و راه اندازی فلومتر سفارشی شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر  طی بازدید تیم فنی شرکت پنگان الکترونیک  از شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر جهت تولید و نصب فلومتر تشخیص بر این  داده شده که فلومتری تولید شود که مناسب لوله 24 باشد…

پروژه شرکت آب وفاضلاب راور

تولید نصب و راه اندازی فلومتر های سپریت و کامپکت برای شرکت آب و فاضلاب راور تولید نصب و راه اندازی فلومتر های سپریت و کامپکت محل اجراء:  شرکت آب و فاضلاب راور تاریخ شروع : 1399/2 تاریخ اتمام : 1399/5 وضعیت پروژه : به اتمام رسیده است طراحی تولید نصب و راه اندازی پیشرفت…

پروژه شرکت پاکسان تهران

تولید نصب و راه اندازی فلومتر کانال باز نوع ویر برای شرکت پاکسان تهران تولید نصب و راه اندازی فلومتر کانال باز نوع ویر محل اجراء :  شرکت پاکسان تهران تاریخ شروع : 1399/4 تاریخ اتمام : 1399/5 وضعیت پروژه : به اتمام رسیده است  طراحی تولیدنصب و راه اندازیپیشرفت کلی

پروژه کارخانه خوشگوار تبریز

تولید نصب راه اندازی سایزهای مختلف فلومتر برای کارخانه خوشگوار تبریز تولید نصب و راه اندازی سایز های مختلف فلومترالکترومغناطیسی محل اجراء : کارخانه خوشگوار تبریز تاریخ شروع : 99/3 تاریخ اتمام  : 99/4 وضعیت پروژه : به  اتمام رسیده است  طراحیتولید نصب و راه اندازی پیشرفت کلی

پروژه شرکت معدنی املاح ایران

تولید و نصب فلومتر مخصوص اسلاری برای شرکت املاح معدنی ایران راه اندازی خط انقال پسماند شرکت معدنی املاح ایران به طول 6 کیلومتر با تجهیزات کاملا ایرانی محل اجراء : شرکت معدنی املاح ایران تاریخ شروع پروژه : 98/8 تاریخ  اتمام : 98/9 وضعیت پروژه : به اتمام رسیده است  طراحیتولیدنصب و راه اندازی…

پروژه شرکت آب و فاضلاب تهران

تولید و نصب راه اندازی دو عدد فلومتر کانال باز برای شرکت آبفا تهران تولید و نصب راه اندازی دو عدد فلومتر کانال باز برای تسویه خانه شرکت آب و فاضلاب تهران تاریخ شروع پروژه :98/10 تاریخ اتمام پروژه : وضعیت پروژه: نیمی از پروژه اجرا شده است ( یک عدد فلومتر نصب گردیده) طراحی…

پروژه شرکت کانی مس سرچشمه

پروژه شرکت کانی مس سرچشمه تولید نصب و راه اندازی سطح سنج های الکترومکانیکی  محل اجراء : برای تیکنر های آب برگشتی مجتمع مس سرچشمه با همکاری شرکت کانی مس سرچشمه تاریخ شروع  پروژه :99/2 تاریخ اتمام پروژه :99/5 وضعیت پروژه:  به اتمام رسیده است  طراحیتولیدنصب و راه اندازی پیشرفت کلی