درباره محمد حسین چاوشیان

عضو هیت مدیره و مدیر تولیدی استان کرمان 

محمد حسین چاوشیان

بیوگرافی محمد حسین چاوشیان  

زادروز:

محل تولد: کرمان – ایران

سال شروع فعالیت صنعتی : 1387

 نقش های برجسته 

  • سه سال عضو هیئت مدیره، مدیر تحقیق و توسعه مکانیک و مدیر تولید شرکت پنگان الکترونیک
  • رتبه برتر هفتمین دوره جشنواره جوان خوارزمی با طرح اسیلوسکوپ لیزری
  • رتبه برتر هشتمین دوره جشنواره جوان خوارزمی ماسک هوشمند جوشکاری مدیریت ده ها پروژه در فیلد های مهندسی مکانیک و متالوژی