جذب نیروی انسانی

شرکت دانش بنیان پنگان الکترونیک جهت تکمیل کادر مهندسی ، تولیدی و اداری خود از میان افراد واجد شرایط دعوت به همکاری مینماید.

دعوت به همکاری