کاربردهای سنسور آلتراسونیک

کاربردهای سنسورهای آلتراسونیک

کاربردهای سنسورهای آلتراسونیک   کاربردهای سنسورهای آلتراسونیک: امروزه، تکنولوژی سنسورهای آلتراسونیک با توجه به خصوصیات ویژه­ ای آن از جمله دقت بالای اندازه­ گیری، قیمت پایین، غیرتماسی بودن و ضریب حساسیت پایین آن مورد توجه ­ی ویژه ­ای قرار گرفته است. این سنسورها از امواج فراصوتی برای انجام اندازه­ گیری بهره می­ برند. امواج فراصوتی…