سنسورهای آلتراسونیک

اصول کارکرد سنسورهای آلتراسونیک

اصول کارکرد سنسورهای آلتراسونیک سنسورهای آلتراسونیک : در زمینه ­ی الکترونیک و ابزار دقیق، مبدل آلتراسونیک (Ultrasonic Transducer) اصطلاحی است که برای تجهیزاتی که از تکنولوژی فراصوت (Ultrasound) و تبدیل آن به سیگنال الکتریکی استفاده می کنند، به کاربرده می­ شود. امروزه، این تکنولوژی در کاربردهای متعددی از جمله اندازه ­گیری سطوح و مجاورت، اندازه­…