فلومتر الکترومغناطیسی

فلومتر الکترومغناطیسی

 فلومتر الکترومغناطیسی  چیست : سالهاست که از فلومترهای الکترومغناطیسی (Electromagnetic flowmeters) برای اندازه گیری جریان مداوم در کاربردهای صنعتی استفاده می شود. فلومترهای الکترومغناطیسی به طور ایده آل برای مایعات با رسانایی الکتریکی بیشتر از μS / cm5 مناسب هستند. علاوه بر آب و فاضلاب، در سایر مایعات آلوده دیگر نیز کاربرد دارند. اصل اساسی…