کاتالوگ محصولات شرکت پنگان الکترونیک

دیتا شیت یا کاتالوگ راهنمایی است که در آن کلیات محصولات شرکت دانش بنیان پنگان الکترونیک  به همراه امکانات و مشخصات فنی در آن وجود دارد این تجهیزات به چهار دسته سنجش فلو ، اندازه گیری دما ، تجهیزات جاده ای و تونلی و اندازه گیری سطح تقسیم می شوند همچنین اطلاعات  مربوطه شامل اصول کارکرد محصولات ، کاربرد محصولات، مشخصات فنی ، نحوه نمایش تجهیزات ابزار دقیق هستند شما می توانید با استفاده از کاتالوک دید جامع و کامل تری نسبت به محصولات داشته باشید همچنین  خواندن کاتالوگ این امکان را برای شما فراهم می کند تا در وقت خود صرفه جویی کنید و در نهایت محصول متناسب با نیاز خود را برای اتوماسیون صنعتی خود تهیه فرمایید .

دانلود کاتالوگ و تائیدیه های شرکت پنگان الکترونیک
فلومتر الکترومغناطیسی

فلومتر الکترومغناطیسی

فلومتر کانال باز

فلومتر آلتراسونیک کانال باز

سطح سنج آلتراسونیک

سطح سنج آلتراسونیک سری UCS3

سطح سنج الکترومکانیکی

سطح سنج الکترومکانیکی

بادسنج آلتراسونیک

بادسنج آلتراسونیک

تجهیزات ابزار دقیق تونلی و جاده ای

سنسور تشخیص دید مادون قرمز

لول سوئیچ آر اف

لول سوئیچ RF

دماسنج غیرتماسی مادون قرمز

دماسنج غیر تماسی مادون قرمز

سنسور اندازه گیری گاز

سنسور انداز گیری گاز CO & NO2

شدت سنج روشنایی ورودی تونل

شدت سنج روشنایی ورودی تونل

DCM3

نمایشگر DCM3

TRC1000

کنترلر و نمایشگر TRC1000

فلومتر الکترومغناطیسی

فلومتر الکترومغناطیسی

فلومتر کانال باز

فلومتر آلتراسونیک کانال باز

سطح سنج الکترومکانیکی

سطح سنج الکترومکانیکی

سطح سنج آلتراسونیک

سطح سنج آلتراسونیک سری UCS3

بادسنج آلتراسونیک

بادسنج آلتراسونیک

تجهیزات ابزار دقیق تونلی و جاده ای

سنسور تشخیص دید مادون قرمز

لول سوئیچ آر اف

لول سوئیچ RF

دماسنج غیرتماسی مادون قرمز

دماسنج غیر تماسی مادون قرمز

سنسور اندازه گیری گاز

سنسور انداز گیری گاز CO & NO2

شدت سنج روشنایی ورودی تونل

شدت سنج روشنایی ورودی تونل

DCM3

نمایشگر DCM3

TRC1000

کنترلر و نمایشگر TRC1000