سطح سنج اولتراسونیک

دقیق ترین روش های محاسبه حجم سیال داخل مخازن

جهت محاسبه حجم سیال داخل انوع مخازن با اشکال هندسی منظم، کافیست ارتفاع سیال موجود در مخزن را بر حسب متر اندازه گیری نموده و با توجه به ابعاد هندسی آن و به دست آوردن ضریب تبدیل مربوطه، حجم بر حسب واحدهایی مانند لیتر، تن و کیلوگرم به دست می آید.

چالش پیش رو در این روش، اندازه گیری دقیق ارتفاع سیال می باشد که به ویژه برای مخازن با قطر زیاد تأثیر بسیاری در خطای اندازه گیری نهایی می […]

بلوک دیاگرام کلی ترانسمیتر سطح اولتراسونیک

در تصویر بلوک دیاگرام عملکردی یک نمونه ترانسمیتر سطح اولتراسونیک نمایش داده شده است. تمامی فعالیت های ترانسمیتر سطح اولتراسونیک، توسط یک عدد میکرو کنترلر و مدار کنترل، مانیتور می گردد. دو مدار انتقال پالس، یکی جهت ارسال و دیگری جهت دریافت آن در نظر گرفته شده است. پالس ارسال شده با مدار فرستنده، توسط سنسور اولتراسونیک به پالس های مافوق صوت تبدیل شده و به سمت شیء یا سطح منتشر می شود. اکوی برگشتی نیز پس از برخورد […]

ساختار کلی سنسور و یا ترانسدیوسر اولتراسونیک

ساختار کلی سنسور و یا ترانسدیوسر اولتراسونیک:
سنسور اولتراسونیک، قلب دستگاه سطح سنج اولتراسونیک می باشد. این سنسور، انرژی الکتریکی را به امواج مافوق صوت تبدیل می کند که انجام این فرآیند تنها توسط کریستال های پیزوالکتریک امکان پذیر می باشد. زمانی که انرژی الکتریکی به یک کریستال پیزو اعمال گردد، نوسانی با فرکانس بالا ایجاد می گردد که البته عکس این فرآیند نیز صادق می باشد. بنابراین این کریستال های پیزوالکتریک، با دریافت امواج اولتراسونیک سیگنال هایی الکتریکی تولید […]

%u0637%u0631%u0627%u062D%u06CC %u0633%u0627%u06CC%u062A